IPC BioSupport | Sales Support, Sales Management

Sales Support | Sales Management

Best Performing- Account managers zijn pro-actief, individualistisch, opportunistisch, en daardoor vaak 'inbox-gedreven'. Dit is goed, want daardoor zijn ze best-performing. Maar juist vanwege deze eigenschappen is het van belang om ze met een zekere regelmaat een moment in te laten lassen waar de balans opgemaakt wordt en de plannen aangepast worden aan de overall team-strategie.

In een normale setting is dit de taak van hun leidinggevende (veelal Sales Manager), maar IPC-BioSupport biedt nu een alternatieve mogelijkheid om dit op een kosten effectieve, objectieve en efficiƫnte manier uit te besteden. Vergelijk het met een ISO-audit voor account managers, maar dan met een hogere frequentie, gericht op het aanscherpen van performance. Vanuit sales-perspectief ook een goede maat voor kwaliteit.

Confidential service

Confidential information Deze service is beschermd door een confidentiality agreement (CDA). Wij hebben hier een standaard template voor die bij plaatsen van de opdracht wederzijds getekend wordt. Dit garandeert de vertrouwelijkheid van de verkregen en geleverde informatie.