IPC BioSupport | Marketing Support, Competitor Analysis

Marketing Support | Competitor Analysis

Naast het goed in kaart brengen van potentiële eindgebruikers, is het zeker zo belangrijk om goed in kaart te brengen wat potentiële bedreigingen zijn. Het is essentieel om je concurrenten goed te kennen. De beste sterke eigenschappen van je eigen product zijn die eigenschappen die andere leveranciers niet kunnen bieden. Dit is wat je wil benadrukken bij de potentiële eindgebruikers, zonder dat je daarbij je concurrenten hoeft te noemen.

Met onze 15+ jaar ervaring in de commerciële Life Science wereld is IPC BioSupport goed in staat om gedegen competitor analyses te doen. Deze kunnen product-gericht zijn (vgl. markt-analyses), of een gerichte competitor comparison. In dit laatste geval wordt een combinatie van vooraf overeengekomen kenmerken in kaart gebracht, en afgezet tegen de opdrachtgever of eventuele andere competitors. Voorbeelden van kenmerken zijn: portfolio, image in de markt, productie sites, sales force, size & structure, revenue, (zichtbare) S&M strategie en markt-penetratie.

Confidential service

Confidential information Deze service is beschermd door een confidentiality agreement (CDA). Wij hebben hier een standaard template voor die bij plaatsen van de opdracht wederzijds getekend wordt. Dit garandeert de vertrouwelijkheid van de verkregen en geleverde informatie.