IPC BioSupport | Marketing Support, Market Analysis

Marketing Support | Markt Analysis

Een succesvolle product launch valt of staat met een goede markt analyse. Heel veel informatie is gratis beschikbaar in de markt, maar het verzamelen en interpreteren daarvan kost veel tijd en daarmee geld. Los daarvan heeft de persoonlijke mening van eindgebruikers waarschijnlijk nog wel veel meer waarde dan de theoretische informatie die het eenvoudigst te verkrijgen is.

IPC BioSupport biedt gerichte marktanalyses aan, die theoretische informatie combineert met feitelijke eindgebruiker meningen. Een pan-Europees network van key users deelt anoniem hun mening, zowel vanuit een wetenschappelijk als vanuit een procurement perspectief.

Deliverable kan bestaan uit een onderbouwd plan van aanpak voor desbetreffend product (Sales en Marketing focus), maar kan zelfs een geografisch opgesplitste potentiële leads lijst zijn. Kosten worden vooraf overeengekomen en zijn afhankelijk van de vraag en de potentiële markt. Een deel van de kosten kunnen resultaat afhankelijk gemaakt worden. Al deze projecten zijn strikt vertrouwelijk, en worden voorafgegaan door het tekenen van een CDA. Resultaten van eerder gedane markt onderzoeken worden wel gebruikt voor toekomstige markt onderzoeken, wat het overall proces voor alle potentiële gebruikers kosten efficiënter maakt.

Confidential service

Confidential information Deze service is beschermd door een confidentiality agreement (CDA). Wij hebben hier een standaard template voor die bij plaatsen van de opdracht wederzijds getekend wordt. Dit garandeert de vertrouwelijkheid van de verkregen en geleverde informatie.